Breuk onder de kop van de bovenarm (subcapitale humerus fractuur)