Plaatsing van een katheterventiel of verwijderen van een blaaskatheter in dagbehandeling