Instructies bij ontslag, keelamandelen verwijderen bij kinderen