Instructies bij ontslag, neusamandelen verwijderen bij kinderen