Weer naar huis na benauwdheidklachten, medicatiebeleid