Dummy capsule voor onderzoek van de doorgankelijkheid van het maagdarmkanaal