Instructies bij ontslag: staaroperatie - TELEFONISCHE controle