Instructies bij ontslag: staaroperatie - controle op de POLIKLINIEK