Cuff ruptuur (scheur in spier of pees rondom schouder)