Hysterosalpingografie (HSG) (rontgenonderzoek van baarmoeder en eileiders)