Retrograde Pyelografie (RPG) of Antegrade Pyelografie (APG), onderzoek urinewegen, plaatsen dubbel J stent