Instructies bij ontslag met een mandrin (PVK) in uw arm