Instructies bij ontslag Galblaas laperoscopisch verwijderen (Lap Chol.)