Instructies bij ontslag Bunionectomie (knok verwijderen)