Instructies bij ontslag verwijderen keelamandelen volwassenen